Welkom.Wie zijn wij?.Nieuws.Milieudefensie.Contact.
Mogen wij ons even voorstellen?
Graag lichten wij de Stichting Leefbaar Buitengebied Nederweert voor u toe:


Doel
A.    Het bevorderen van de leefbaarheid, milieuhygiëne, gezondheid en duurzaamheid in de gemeente Nederweert, onder meer in het buitengebied, waarbij de focus ligt op  het terugdringen van de omgevingseffecten van intensieve veehouderijen, in ieder geval bij bedrijfsuitbreidingen en vernieuwingen.

B.    Het bevorderen van behoud, bescherming en herstel van natuur, flora en fauna, en (cultuur ) historische karakteristieken van het landschap in de meest uitgebreide zin.

C.    Het bevorderen van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving, verbetering van recreatieve mogelijkheden e.d.

Waarom dit initiatief?
In de gemeente Nederweert zullen de komende jaren steeds meer agrariërs uitbreiden ten gevolge van gewijzigde wettelijke kaders. Mede door de intensieve veehouderij ontstaat er een spanningsveld tussen wonen, werken en recreëren.

Onze werkwijze:
In goed overleg meedenken en alternatieven aanreiken aan alle betrokkenen zoals politiek, beleidsmakers, gemeente, Provincie, Raad van State en andere belangengroepen.

Wilt u ook:
        • Een open en natuurlijk landschap en geen verstening en verrommeling?
        • Een schone lucht en zo weinig mogelijk stank en fijnstof?
        • Een verantwoorde invulling van ons buitengebied?

U kunt ons steunen! Dit kan als donateur of als lid van de Stichting. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@leefbaarbuitengebiednederweert.nl.

Wij houden de Gemeente Nederweert graag leefbaar voor alle inwoners..

U ook?